anticonceptie

ANTICONCEPTIE

Iedere vrouw is anders qua lichaam en wensen. Daarom is het goed om van te voren te bespreken welke vorm van anticonceptie het beste bij jou past. Samen met ons kun je de diverse anticonceptiemethoden doornemen, als ook jouw wensen, jouw verwachtingen en eventuele medische bijkomstigheden.
Op deze manier kun je een weloverwogen keuze maken.

Wij bieden dit consult meestal aan tijdens de laatste dagen van de kraambedperiode of tijdens de nacontrole van je zwangerschap (6 weken na de bevalling).
Ook als je niet zwanger bent geweest kun je bij ons terecht voor een apart anticonceptie consult. Dit gesprek zal ongeveer een half uur duren.

Bij een gezonde vrouw met een ongecompliceerde medische voorgeschiedenis, kunnen wij een recept uitschrijven voor de pil of het spiraaltje. Tevens krijg je foldermateriaal aangeboden. Ook stellen we je huisarts op de hoogte van het consult middels een brief en noteren hierin je gekozen anticonceptiemethode.

Wij plaatsen zelf al vele jaren spiralen binnen de praktijk. Daarnaast zijn wij bevoegd om andere verloskundigen trainingen te geven in het plaatsen van spiraaltjes. Deze trainingen worden ook wel 'Invivo-trainingen' genoemd.

Ook verzorgen wij regelmatig voorlichtingsdagen op scholen, om het belang van passende anticonceptie aan de orde te brengen.

Tarieven plaatsen en verwijderen spiraaltje

Of de kosten van een spiraaltje en/of de kosten van de plaatsing van een spiraaltje worden vergoed, is afhankelijk van je zorgverzekering en je verzekeringspakket. Bij de meeste verzekeringen kunnen wij de spiraalplaatsing (dus niet het spiraaltje zelf) rechtstreeks declareren. In dat geval hoef je dus zelf geen geld mee te nemen op de dag van de plaatsing. Mocht je aangesloten zijn bij een verzekering waar wij de spiraalplaatsing niet rechtstreeks kunnen declareren, dan krijg je van ons een rekening, het verschuldigde bedrag dien je na de plaatsing contact te betalen. Voor jongvolwassenen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt zowel de plaatsing als het spiraaltje vergoed uit het basis-pakket.

Als je meer informatie wil, neem dan contact met ons op.

In onderstaande afbeeldingen is zichtbaar bij welke verzekeringen wij wel/niet rechtstreeks kunnen declareren.

Dit geldt echter alléén voor de spiraalplaatsingen. Begeleiding van zwangerschap, kraambed en nazorg valt altijd onder de basis-zorg en wordt voor iedereen standaard vergoed uit het basis-pakket.

Onderstaande tarieven gelden enkel indien wij de kosten niet rechtstreeks bij je verzekering kunnen declareren.

Anticonceptieconsult (30 min)
(inclusief evaluatiemoment)
€ 30,-

Plaatsing spiraal (inclusief evaluatiemoment/echo)
€ 60,-

Verwijderen van een spiraal en plaatsing en 1 consult
€ 65,-

Controle echo 6 weken na plaatsing
€ 30,-

Spiraal verwijderen
€ 30,-

Als je meer informatie wil, neem dan contact met ons op.

Folders

Anticonceptie na de bevalling